Vad är sensomotorik?


Det vi uppfattar med våra sinnen påverkar vårt sätt att röra oss, vår koncentrationsförmåga, våra inlärningsmöjligheter samt vårt beteende.

De första tre åren i vårt liv är extra viktiga för denna utveckling.

Alla barn har inte under denna tid nått en nivå som gör att de känner sig trygga och kan anta nya utmaningar med tillförsikt när kraven ökar.

Detta kan då vara ett hinder för samvaron med andra, rörelseutvecklingen, koncentrationsförmågan och inlärningen, såväl i skolan som senare i vuxen ålder.

Dessa barn fungerar oftast bättre i en lugn miljö än   när de kommer i situationer där det händer mycket runt omkring dem.