Välkommen till Motorikverkstan

shapeimage_4

På Motorikverkstan har jag arbetat med att hjälpa barn att utveckla sitt rörelsemönster, sin koncentrationsförmåga samt sina förutsättningar för inlärning och beteende.

Med min samlade erfarenhet ägnar jag mig nu åt föreläsningar och att utbilda i INPP-metoden.