Mera om kurser och föreläsningar

 

INPP

The INPP Developmental Screening Test and School Intervention Program

Ett rörelseprogram utarbetat av Sally Goddard för att skapa bättre förutsättningar för skolarbete.

För mera information se INPPs hemsida

 

Myror i byxan eller elefanter i strumpan

Sinnenas betydelse för koncentration, inlärning, beteende och rörelsemönster.

 

Rörelseglädje

Vad behöver barn hålla på med under de första sju åren och varför?

 

Rörelseglädje fullt ut

Fortsättning på Rörelseglädje. Vad bör vi observera? Hur kan vi stimulera? Vad bör vi tänka på vid föräldrakontakt?

 

Rörelseglädje på idrottslektionerna

Studiedag för lärare som undervisar i ämnet Idrott och hälsa för F-3.

Hur arbetar vi för att nå läroplanens mål i Idrott och Hälsa

 

Medveten rörelseträning i klassrummet 

Vad kan jag som lärare tänka på i klassrummet för att underlätta  för elever som har svårt att sitta stilla, har kort uthållighet, blir trötta i ögonen……….

 

 Föräldramöten för förskola och skola åk 1-3