Hur arbetar jag?

shapeimage_3Jag tittar på barnens förmåga när det gäller

   Grundläggande balans

   Primitiva och posturala reflexer

   Koordination

   Visuella färdigheter (hur uppfattar jag det jag ser)

   Auditiva färdigheter (hur uppfattar jag det jag hör)

   Taktil känslighet (hur uppfattar jag beröring, när jag berör eller     berörs)

Barnen får därefter ett individuellt övningsprogram som innebär att de inte direkt tränar det som de är osäkra på utan arbetar med att  stimulera och utveckla förutsättningarna för en fortsatt utveckling.